Speech Therapist_edited.jpg

Wczesna interwencja pedagogiczna i terapeutyczna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Trudności w czytaniu, pisaniu i nauce

Afazja, alalia, autyzm, zespół Aspergera

Nauka czytania dla wszystkich dzieci

Nauka języka niemieckiego od 6 do 12 roku życia