top of page

Metoda Krakowska

Kocham Czytać - zeszyty

Zeszyty "Kocham czytać" J. Cieszyńskiej

Twórczynią Metody Krakowskiej jest pani prof. Jagoda Cieszyńska, która od blisko 35-u lat bada i diagnozuje dzieci z problemami językowymi. Pani prof. J. Cieszyńska jest kierownikiem katedry logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie zajmuje się problematyką dzieci niesłyszących, słabo słyszących, autystycznych, z alalią, z zespołem Downa, z zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym oraz dwu- i wielojęzycznych. Metoda Krakowska dotarła nawet poza granice Polski. Terapeutki Szkoły Krakowskiej pracują w Anglii, Szwajcarii, Francji, Niemczech i Belgii (dalsze informacje tutaj)

Metoda krakowska jest holistycznym podejściem do zagadnienia rozwoju dziecka. Pracując metodą krakowską uczymy dzieci czytać ze zrozumieniem, nie głoskując ale poprzez sylabizowanie, korzystamy z serii książeczek "Kocham czytać" prof. J. Cieszyńskiej i programu słuchowego pt. "Słucham i uczę się mówić", stworzonego przez siostrę pani prof. J. Cieszyńskiej, mgr Elżbietę Wianecką. W naszej metodzie bardzo ważne są także ćwiczenia w: klasyfikowaniu, szeregowaniu, tworzeniu sekwencji lewopółkulowych, analizie i syntezie wzrokowej oraz słuchowej. W M. K. tworzy się także dzienniczki wydarzeń, których pomysłodawczynią jest matka pani prof. J. Cieszyńskiej, mgr Wacława Zuziowa, wieloletnia dyrektorka szkoły dla dzieci niesłyszących w Krakowie oraz autorka wielu podręczników do nauki języka polskiego w klasach podstawowych i gimnazjalnych. 

 

Podczas diagnozy rozwojowej sprawdzamy wszystkie sfery rozwoju dziecka: małą motorykę, dużą motorykę, percepcję słuchową, percepję wzrokową, mowę oraz praksję oralną.

 

Więcej informacji na stronach www.szkolakrakowska.pl oraz www.centrummetodykrakowskiej.pl

Słucham i uczę się mówić

Zeszyty "Słucham i uczę się mówić" E. Wianeckiej i J. Cieszyńskiej

bottom of page