top of page
Speech Therapist_edited.jpg

   Podczas terapii rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują ode mnie wskazówki, zalecenia oraz materiały do ćwiczeń . Każde dziecko ma inne potrzeby. Indywidualne podejście jest więc podstawą mojej pracy jako terapeuty i nauczyciela.

   Z perspektywy mojego 25-letniego doświadczenia edukacyjnego, zarówno z własnym dzieckiem jak i w szkołach bądź przedszkolach i jeden na jeden w gabinecie z innymi dziećmi, mogę śmiało stwierdzić, że podstawą sukcesu dziecka jest systematyczna praca w domu. Pod kierunkiem terapeuty, nauczyciela, który interesuje się na bieżąco wiedzą dotyczącą dziedzin naukowych związanych z pracą mózgu oraz edukacją, jest otwarty na dialog i pracowity, sukces jest gwarantowany.

   Moje zajęcia są holistycznym, czyli całościowym podejściem do pracy z dzieckiem i obejmują następujące działania:

  • Czytanie Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną p. prof. J. Cieszyńskiej

  • Terapia ręki, w tym rysowanie, wyklejanie, zabawy z plasteliną, ciastoliną, kolorowanie itp.

  • Logopedia, czyli ćwiczenia aparatu mowy

  • Śpiewanie piosenek, pląsy, czyli proste ruchy taneczne lub gesty podczas śpiewania  (także moich własnych autorskich piosenek)

  • Zabawy ogólnorozwojowe z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych, niektórych wykonanych osobiście przeze mnie

 

   To wszystko jest częścią ogółu oddziaływań, które nie sposób przedstawić w krótkiej prezentacji.

O szczegółach opowiadam podczas konsultacji z rodzicami lub opiekunami dziecka. Pierwsza konsultacja jest bowiem spotkaniem tylko z dorosłymi.

   Gwarantuję, że mama, tata albo opiekun dziecka, który zdecyduje się na moje zajęcia, na pewno zdobędzie kompletną wiedzę, w jaki sposób pracować z dzieckiem. Zajęcia z małymi dziećmi odbywają się w towarzystwie jednego opiekuna dziecka, który w nich uczestniczy . Daje mu to dodatkową inspirację do pracy z dzieckiem w domu.

bottom of page